مقالات سایت

لوکس نوری چیست؟

لوکس نوری چیست؟

تاریخ ارسال :‌ 1399/07/30

 (نماد: lx) یکای شدت روشنایی در واحد SI است که به صورت شارنوری بر واحد سطح تعریف می‌شود. هر لوکس معادل یک لومن بر متر مربع است. در علوم نورسنجی، لوکس به عنوان مقیاسی برای سنجش شدت نوری که بوسیله چشم انسان درک می‌شود مورد استفاده قرار می‌گیرد. این واحد در علوم رادیومتری معادل واحد وات بر متر مربع است، اما در لوکس هر طول موج یک ضریب وزنی دارد که طبق تابع درخشندگی محاسبه می‌شود.تابع درخشندگی  یا منحنی حساسیت چشم یاتابع بازده نوری یک تابع یا منحنی است که میانگین حساسیت چشم انسان‌ها به نور را در طول موجهای مختلف مشخص می‌کند.330px-Lux_meter.jpg (330×323)

در زبان انگلیسی جمع و مفرد لوکس یکی است.

 

لینک ثابت