مقالات سایت

نور اسپات چیست؟

نور اسپات چیست؟

تاریخ ارسال :‌ 1399/08/14

لامپ Spot

لامپ های Spot یا نقطه ای به طور معمول یک دسته نور از با زاویه تابش کمتر از ۴۵ درجه را تابش می کنند. نور ساتع شده از سمت لامپ Spot  را می توان با نور فانوس دریایی مقایسه کرد. در این لامپ، نور از یک نقطه به فاصله بسیار طولانی تر از لامپ تابش می شود که آن نقطه قابل به راحتی کنترل است

لینک ثابت